DIRECTOR: JIA SHIJUN

Creative: Touching Studio
videographer: Jia Shijun
Editor: Jia Shijun
Sound Mix: Gary Kwan